ГІПОГЕННИЙ

[від гр. hypo – внизу, знизу, під; genesis – походження] – глибинний, ендогенний, пов’язаний з процесами, що відбуваються в надрах Землі.