ГІДРОФОБНІСТЬ

Розділ: 
[від гр. hydor – вода, phobos – боязнь, страх; буквально той, що боїться воду] – властивість речовин, мінеральних природних об’єктів слабко взаємодіяти з водою (не змочуватися). Г. є окремим випадком більш широкого поняття ліофобності. Г. також розглядають як дуже низький рівень гідрофільності. До Г. мінералів належать тальк, пірофіліт, графіт, гірський віск, сірка самородна та ін.