ГРАНІТО-ГНЕЙСОВИЙ ШАР

[від лат. granum – зерно, слов’ян. гнус – гнилий] – синонім гранітного шару.