ГРАВІТАЦІЙНЕ ПОЛЕ ЗЕМЛІ

Розділ: 
[від лат. gravitas – тяжіння] – силове поле, яке зумовлене тяжінням маси Землі та відцентровою силою, що виникає внаслідок добового обертання Землі. Залежить також від тяжіння Місяця, Сонця та ін. небесних тіл, а також маси земної атмосфери. Характеризується силою тяжіння, потенціалом сили тяжіння та різними його похідними. Середня сила тяжіння на Землі – 979,8 Гал. Від полюсів до екватора вона зменшується на 5200 мГал. Максимальна аномалія сили тяжіння – 660 мГал. За аномаліями Г.П.З. вивчають розподіл неоднорідностей густини речовини у земній корі та верхній мантії, здійснюють тектонічне районування, проводять пошуки корисних копалин. Г.П.З. є об'єктом гравіметрії.
Рис. 1. Карта гравітаційного поля Землі