ГРАВІМЕТРІЯ

Розділ: 
[від лат. gravis – важкий, metreo – вимірюю] – галузь геофізики, що вивчає гравітаційне поле Землі, зокрема з метою вивчення її внутрішньої будови та пошуків корисних копалин. Важливими задачами гравіметрії є виявлення гравітаційних аномалій, вивчення земних припливі та явищ, пов'язаних з прецесією і нутацією земної осі. Методи графіметрії широко використовуються для розвідки корисних копалин.
Рис. 1. Гравітаційне поле Землі - об'єкт гравіметрії