ГРАВІМЕТРИЧНЕ ЗНІМАННЯ

Розділ: 
[від лат. gravis – важкий, metreo – вимірюю] – сукупність робіт, спрямованих на вивчення особливостей гравітаційного поля конкретної території. В геології Г.З. проводиться з використанням гравіметрів. За призначенням виділяють регіональне і детальне Г.З., за способом проведення – площове і профільне або маршрутне. На основі даних Г.З. будують гравіметричні профілі і карти.