ГРАВІМЕТРИЧНА ЗЙОМКА

Розділ: 

[від лат. gravis – важкий, metreo – вимірюю] – див. гравіметричне знімання.