ГРАВІМЕТР

Розділ: 

[від лат. gravis – важкий, metreo – вимірюю] – прилад для вимірювання прискорень сили тяжіння. Активно використовується в геофізиці для вивчення аномалій гравітаційного поля Землі. За призначенням Г. поділяються на польові, свердловинні, морські, аерогравіметри та ін.

Рис. 1. Кварцевий гравіметр CG-5