ГОЛОЦЕНОВА ЕПОХА

[від гр. holos – увесь, kainos – новий + epoche – зупинка, визначений час] – останній післяльодовиковий відрізок часу (інтергляціал) четвертинного (антропогенового) періоду історії Землі з нижньою межею близько 11,7 тис. років тому. Остання пов’язана з кінцем вюрмського зледеніння в Альпах (верхньовалдайського або осташківського зледеніння на Східноєропейській рівнині). Вірогідно, початок голоцену зумовлений падінням метеориту в Мексіці близько 13 тис. років тому - різка зміна клімату і масове вимирання фауни. Характеризується відносно спокійною тектонічною обстановкою, потеплінням, переважанням акумулятивних процесів у межах водойм та утворенням ґрунтового покриву. В результаті танення льодовиків рівень океану піднявся на 35 м. Деякі території завдяки звільненню від льоду зазнали тектонічних ізостазійних піднять (протягом пізнього плейстоцену і голоцену до 180 м). Горизонтальні переміщення літосферних плит не перевищили 1 км. Періодизація Г.Е. на основі схеми Блітта-Сернандера включає такі етапи: давній голоцен – кінець пізньодріаського похолодання (11,7 -11,6 тис. рр. тому), ранній голоцен – пребореал і бореал (11,6-9,3 тис. рр. тому), середній голоцен – атлантичний (9,3,0-5,7 тис. рр.), суббореал (5,7-2,65 тис. рр.), пізній голоцен – субатлантичний (2,65-0 тис. рр. тому). На території України протягом Г.Е. тектонічні умови були досить сталими. Сформувалися і продовжували формуватися ланшафтно-кліматичні зони, всі річкові системи, акваторії Чорного й Азовського морів. Згідно сучасних уявлень, міжльодовиковий оптимум голоценового часу відбувся 5-6 тис. років тому, і нове зледеніння може проявитися у найближчі декілька сотень років. Але цьому процесу на деякий час може зашкодити вплив антропогенового фактора, передусім інтенсивне насичення атмосфери вуглекислим газом.

Таблиця 1: Періодизація голоцену на основі схеми Блітта-Сернандера

Геологічна
епоха
(розділ)
Кліматична
стадія
Пилкова
зона
Датування,
тис. років до 2000 р.
   Голоцен   Субатлантик X         від 2,650
IX
  Суббореал VIII         5,710-2,650
  Атлантик VII         9,270-5,710
VI
  Бореал V        10,690-9,270
  Пребореал IV        11,610-10,690