ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА (ГІС)

[від гр. geo – Земля, нім. Informatik - автоматична обробка інформації + від гр. systema – складена з частин, з’єднання] — комп'ютерна інформаційна система, яка під управлінням спеціалістів здійснює збір, зберігання, обробку, аналіз, моделювання і відображення просторо-розподілених даних та пов'язаної з ними інформації про необхідні об'єкти. У вузькому розумінні ГІС - програмний продукт, який дозволяє користувачам редагувати і аналізувати цифрову карту місцевості, а також додаткову інформацію про об'єкти, зображені на ній. ГІС вміщує дані про просторові об'єкти у цифровій формі (векторній, растровій та ін.). Обов'язковими структурними елементами ГІС є просторові дані (бази даних), апаратне (комп'ютерне) забезпечення, програмне забезпечення. ГІС активно використовуються для візуалізації геологічної інформації, зміни масштабу та деталізації картографічних зображень, геологічного моніторингу і автоматичної зміни зображень залежно від зміни характеристик досліджуваного об'єкта. Див. також https://en.wikipedia.org/wiki/Geographic_information_system , http://www.gisa.ru/13058.html
Рис. 1. Скріншот шару породних комплексів Gis геологічної будови Центральної Намібії, створеної з використанням відкритового продукту Qgis
Рис. 2. Скріншот Gis, створеної з використанням відкритої системи QGIS 2.8
Рис. 3. Скріншот QGIS-Android (2014)