ГЕОІНФОРМАТИКА

[від гр. geo – Земля + нім. Informatik - автоматична обробка інформації] - наука, технологія і виробнича діятельність із: 1) наукового обгрунтування, проектування, створення, екслуатації і використання географічних інформаційних систем; 2) розробки геоінформаційних технологій; 3) застосування ГІС для практичних та наукових цілей. Виникла на стику наук про Землю і комп'ютерної інженерії. Предмет - природні, соціально-економічні і екологічні геосистеми. Основний метод - цифрове моделювання просторових об'єктів. Згідно міжнародного стандарту ISO OSI/TC 211: Geographic Information/ Geomatics, International Draft Standart геоінформатика спрямована на розвиток методів і концепцій інформатики для дослідження просторових об'єктів і явищ. Термін "геоінформатика" вперше був запропонований у 1975 році українським вченим-геологом, професором Арнольдом Кулінковичем.
Рис. 1. Кулінкович Арнольд Євгенович - відомий радянський і український геолог, геофізик, доктор технічних наук, професор, автор терміна "геоінформатика".