ГЕОІНФОРМАТИКА

[від гр. geo – Земля + нім. Informatik - автоматична обробка інформації * англ. geoinformatics, GIScience] - наука, технологія і виробнича діятельність щодо: 1) наукового обгрунтування, проектування, створення, екслуатації і використання геоінформаційних систем (ГІС); 2) розробки геоінформаційних технологій; 3) застосування ГІС для практичних та наукових цілей. Виникла на стику наук про Землю і комп'ютерної інженерії. Предмет - природні, соціально-економічні і екологічні геосистеми. Основний метод - цифрове моделювання просторових об'єктів. Згідно міжнародного стандарту ISO OSI/TC 211: Geographic Information/ Geomatics, International Draft Standart  геоінформатика спрямована на розвиток методів і концепцій інформатики для дослідження просторових об'єктів і явищ. Термін "геоінформатика" вперше був запропонований у 1975 році українським вченим-геологом, професором Арнольдом Євгеновичем Кулінковичем. Див. також: https://en.wikipedia.org/wiki/Geoinformatics
Рис. 1. Кулінкович Арнольд Євгенович - відомий радянський і український геолог, геофізик, доктор технічних наук, професор, автор терміна "геоінформатика".