ГЕОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ

Розділ: 
[від гр. geo – Земля, chimia – хімія + лат. processus – просування] – природні хімічні процеси, які відбуваються в надрах Землі та на її поверхні. Вони зумовлюють міграцію хімічних елементів, зміну хімічного складу і формування нових мінералів і гірських порід. Серед Г.П. виділяють гіпогенні (внутрішні, зумовлені енергією надр), гіпергенні (поверхневі) і техногенні (зумовлені діяльністю людини). Залежно від форми міграції хімічних елементів розрізняють Г.П. механічні (ерозія, дефляція, абразія та ін.), фізико-хімічні (магматичні, гідротермальні, метаморфічні, гіпергенні), біогеохімічні (формування кір вивітрювання, ґрунтів, вугілля та ін.) і техногенні (синтез невідомих у природі речовин, утворення техногенних ґрунтів, кори вивітрювання, ландшафтів та ін.).