ГЕОХІМІЧНА АНОМАЛІЯ

Розділ: 
[від гр. geo – Земля, chimia – хімія + гр. anomalia] – ділянка земної кори або поверхні Землі, яка суттєво відрізняється концентраціями певних хімічних елементів або їх сполук. Г.А. супроводжують рудні тіла, нафтові або газові поклади тощо. Є об’єктом вивчення геохімії.