ГЕОХРОНОЛОГІЯ

[від гр. geo – Земля, chronos – час, logos – вчення] – геологічне літочислення, вчення про хронологічну послідовність формування та вік гірських порід, що складають земну кору. Батьком сучасної геохронології вважають видатного англійського геолога Артура Холмса (1890-1965). Разом з амер. геологом Ч. Шухертом він уперше запропонував геохронологічну шкалу в абслолютному літочисленні. Розрізняють геохронологію відносну і геохронологію абсолютну.
Рис. 1. Холмс, Артур - видатний британський геолог, батько сучасної геохронології. Фото 1912 р.