ГЕОХРОНОЛОГІЯ

[від гр. geo – Земля, chronos – час, logos – вчення] – геологічне літочислення, вчення про хронологічну послідовність формування та вік гірських порід, що складають земну кору. Розрізняють геохронологію відносну і геохронологію абсолютну.