ГЕОФІЗИЧНА АНОМАЛІЯ

Розділ: 
[від гр. geo – Земля, physis – природа + гр. anomalia] – ділянка земної кори або поверхні Землі, де зафіксовані значні відхилення від нормальних значень показників фізичних полів. Це зумовлено неоднорідністю її будови і мінерального складу. Розрізняють Г.А. гравітаційні, магнітні, сейсмічні, електричні та ін. Вивченням Г.А. займається геофізика.