ГЕОФІЗИКА

Розділ: 
[від гр. geo – Земля, physis – природа] – наука, яка вивчає фізичні властивості і внутрішню будову Землі та її геосфер, а також фізичні явища та процеси, пов’язані з гравітаційним, магнітним, тепловим та електричним полями. Виділяють геофізику атмосфери, фізику моря та фізику твердої Землі. В межах геології розвиваються прикладні галузі Г. – пошукова та промислова. Вони вирішують задачі вивчення земної кори, пошуків корисних копалин, інженерної геології та гідрогеології. До геофізичних методів належать гравіметричний, магнітний, сейсмічний, електричний, радіометричний, геотермальний та ін.