ГЕОПАРК

[англ. Geopark] - унікальна заповідна територія, створена з метою охорони і активного використання геологічної спадщини, а також розвитку геотуризму. Виділяють глобальні та національні геопарки. Глобальні геопарки - це унікальні території, що належать до геологічної спадщини світового значення. До національних геопарків належать території геологічної спадщини державного (національного) значення. Геопарк - це геологічний музей під відкритим небом, де зосереджені унікальні та привабливі з наукової, освітянської і туристичної точки зору геологічні об'єкти (природні і штучні відслонення, структурні форми, наслідки ендогенних і екзогенних процесів і явищ), які візуально розкривають геологічну історію планети, особливості формування ландшафтів минулого, утворення порід і родовищ корисних копалин. Ці об'єкти дістали назву геосайтів (в Україні більш популярним є поняття "геологічні пам'ятки природи"). На території геопарків прокладені спеціальні маршрути, проводяться екскурсії для туристів. Створення геопарків розпочалося в 1990-ті роки і поступово охопило всю планету. З 2002 року існує спеціальна програма ЮНЕСКО із створення і підтримки системи національних геопарків (Global Network of National Geoparks).  З 2004 року ця організація активно розвиває геотуризм, який спрямований на вирішення просвітницьких і соціо-екологічних задач. На 2015 рік у систему глобальних геопарків (Global Geoparks Network (GGN)) входило 120 геопарків у 33 країнах. Найбільше геопарків мають: Китай - 27, Іспанія - 11, Італія - 10, Японія - 8, Німеччина - 8.
Рис. 1. Карта локалізації геопарків світу: жовтим - один геопарк; померанчевим - два геопарки; червоним - три геопарки
Рис. 2. Розподіл геопарків за країнами світу
Рис. 3. Геопарк Коппер Коаст (Ірландія)