ГЕОНОМІЯ

[від гр. geo – Земля, nomos – закон] – синтетична (геолого-географічна) наука про Землю. Об’єктами Г. є геосистеми різних рівнів організації. Ґрунтовні основи Г. заклав І.В. Круть у монографії „Введение в общую теорию Земли” (1978). В Україні ідею Г. активно підтримують відомі вчені, професори О.М. Адаменко та Г.І. Рудько.