ГЕОЛОГІЯ СТРУКТУРНА

[від гр. geo – Земля, logos – вчення + лат. struktura – будова] – складова геотектоніки, наука про форми залягання гірських порід в земній корі, чинники їх виникнення та історію розвитку.