ГЕОЛОГІЯ РЕГІОНАЛЬНА

[від гр. geo – Земля, logos – вчення + дат. regio – область] – розділ геології, який вивчає геологічну будову окремих ділянок земної кори - регіонов, платформ, плит, Землі в цілому. В результаті складаються геологічні карти та розрізи, відтворюється історія геологічного розвитку конкретного регіону (району), визначається просторове розміщення структурних форм тощо.