ГЕОЛОГІЯ МОРСЬКА

[від гр. geo – Земля, logos – вчення] – галузь геології, наука про склад, будову та геологічну історію літосфери Землі під морями та океанами. Розглідається як комплекс великих розділів всіх геологічних наук, що сформувались при геологічних дослідженнях суходолу і поступово розповсюдились на територію дна океанів (динамічна геологія, літологія, мінералогія, стратиграфія, палеонтологія, історична геологія, геоморфологія, вулканологія, геологія корисних копалин та ін.). Методи досліджень відрізняються, перш за все, характером польових робіт. Основною практичною задачею є пошук корисних копалин в межах морського дна. В англомовних виданнях використовується також поняття геологічна океанографія.