ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

[від гр. geo – Земля, logos – вчення] – комплекс наук про Землю (переважно про її внутрішні сфери): мінералогія, петрологія, геоморфологія, динамічна геологія, геотектоніка, геохімія, геофізика,  геологія корисних копалин, гідрогеологія, інженерна геологія, екологічна геологія, історична геологія, стратиграфія, палеонтологія, структурна геологія, регіональна геологія, морська геологія та ін. Див. також геологія.