ГЕОЛОГІЧНИЙ ЦИКЛ

[від гр. geo – Земля, logos – вчення, наука + гр. kyklos – коло, лат. cycle – колесо] – див. цикл геологічний.