ГЕОГРАФІЧНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА (ГІС)

https://ru.wikipedia.org/wiki/GvSIGКомп'ютерна інформаційна система, яка під управлінням спеціалістів здійснює збір, зберігання, обробку, аналіз, моделювання і відображення просторо-розподілених даних та пов'язаної з ними інформації про необхідні об'єкти. У вузькому розумінні ГІС - програмний продукт, який дозволяє користувачам редагувати і аналізувати цифрову карту місцевості, а також додаткову інформацію про об'єкти, зображені на ній. ГІС вміщує дані про просторові об'єкти у цифровій формі (векторній, растровій та ін.). Обов'язковими структурними елементами ГІС є просторові дані (бази даних), апаратне (комп'ютерне) забезпечення, програмне забезпечення. ГІС активно використовуються для візуалізації геологічної інформації, зміни масштабу та деталізації картографічної інформації, геологічного моніторингу і автоматичної зміни зображень залежно від зміни характеристик досліджуваного об'єкта.
Рис. 1. Редагування шару в системі gvGIS