ГЕОБЛЕМА

[від гр. geo – Земля, blemaрана] – різновид кільцевих структур поверхні літосфери. Походження тектонічне, магматичне або метаморфічне. Форма в плані округла або овальна. До Г. планетарного масштабу належать нуклеари, що мають розміри сотні й тисячі км в поперечнику. До Г. магматичного походження на території України відносять Бовтиську Г. – депресію кристалічного фундаменту на межі Кіровоградської і Черкаської областей розміром до 30 км в діаметрі.