ГЕОАНТИКЛІНАЛЬ

[від гр. geo – Земля, anti – проти, klino – гнути, вигинати] – вигнута доверху регіональна структура земної кори, в ядрі якої знаходяться більш давні шари, ніж на крилах. Формується в межах складчастої (геосинклінальної) області. Розміри: ширина 50-150 км, довжина до 2000 км. Для А. характерні карбонатні, ефузивні і грубоуламкові формації, наявність численних перерв і неузгоджень. В межах окремих частин А. розміщені зони інтенсивної денудації. Протилежне - геосинкліналь.