ГЕЛІОДОР

Розділ: 

[від гр. heliosСонце, doro – дар] – золотисто-жовтий прозорий різновид берилу, який містить незначні домішки Fe2O3. Дорогоцінний камінь.

Див.: 
Рис. 1. Геліодор