ГАСТРОПОДИ (GASTROPODA)

[від гр. gastros – шлунок, черево; podos – нога]