ГАММА-МЕТОДИ

Розділ: 
[від гр. γ – третя літера гр. алфавіту] – радіометричні методи досліджень, які базуються на вимірюванні інтенсивності γ-випромінювання природних радіоактивних елементів, що присутні в гірських породах. Широко використовуються при пошуках родовищ радіоактивних руд, геологічному картуванні, опробуванні руд, лабораторному аналізі гірських порід, а також під час радіоекологічних досліджень. Вимірювання γ-випромінювання здійснюється спеціальними приладами гамма-радіометрами.