ГАММА-КАРОТАЖ

Розділ: 
[від гр. γ – третя літера гр. алфавіту + фр. carottage від corotte – буровий керн, буквально – морква] – метод дослідження розрізів бурових свердловин, який базується на реєстрації природного γ-випромінювання гірських порід. Успішно використовується з 1933 р. для літологічного розчленування розрізів, а також пошуків, розвідування і випробування уранових і торієвих руд та ін. корисних копалин, що пов’язані з U і Th (калійні солі, рідкісні метали тощо).