ГАММА-ЗНІМАННЯ

Розділ: 
[від гр. γ – третя літера гр. алфавіту] – радіометричне знімання, яке базується на вимірюванні γ-випромінювання гірських порід. Застосовується під час геологічного картування, для пошуків родовищ радіоактивних мінералів, руд кольорових металів (наприклад, бокситів) і фосфоритів, а також при радіоекологічних дослідженнях.