ГАЛЕНІТ

Розділ: 
[від лат. galena – свинцева руда] – мінерал класу сульфідів, PbS. Зустрічається в породах гідротермального походження у вигляді зернистих мас, вкраплень, рідше – кристалів кубічної сингонії. Колір свинцево-сірий. Блиск металічний. Твердість 2–3. Спайність досконала по кубу. Важкий, густина 7,2-7,6. Супутники – сфалерит, пірит, халькопірит, кварц. Руда свинцю. Синонім – свинцевий блиск.
Рис. 1. Кристали галеніту на кварці. Мексіка
Рис. 2. Галеніт. Штат Тенессі, США