ГАЗИ РАДІОГЕННІ

Розділ: 
[фр. gas від гр. chaos – хаос + лат. radiare – випромінювати, гр. genesis – походження] – група природних газів, що утворюються в результаті розпаду природних радіоактивних елементів, їх впливу на мінерали, або під час ядерних реакцій природного походження. За генезисом розділяються на три групи. 1. Гази, які утворюються за рахунок спонтанного розпаду природних радіоактивних елементів, переважно урану, торію, калію. Основні продукти – гелій і радон. 2. Гази, утворені в результаті впливу радіоактивних випромінювань на воду, мінерали, органічну речовину в товщах гірських порід. Внаслідок утворюються водень, вуглекислий газ, оксид карбону (вуглецю), кисень, газоподібні і рідкі вуглеводні. 3. Гази, що утворюються в результаті ядерних реакцій. Такі процеси розповсюджені в атмосфері (внаслідок впливу космічних променів), у локальних ділянках земної кори, де концентруються уранові мінерали та ін. Продуктами цих реакцій є ізотопи гелію, неону, аргону тощо.