ВІСЬ СИМЕТРІЇ

Розділ: 
[від гр. symmetria – розмірність, відповідність] – у кристалографії уявна пряма лінія, при обертанні навколо якої на відповідний кут симетрична фігура займає в просторі таке ж положення, яке вона мала до обертання. Кожна В.С. має свій порядок, який відповідає кількості суміщень при обертанні кристала на 3600. В.С. та її порядок за символікою Браве позначається великою літерою L з числом знизу праворуч. Наприклад, вісь третього порядку – L3. Кристал може мати декілька осей симетрії. Визначення кількості осей та їх порядку необхідне для встановлення виду (групи) симетрії та сингонії кристала.