Відслонення гранітів пегматоїдних

Населений пункт: 
с. Лозуватка