Відслонення гранітів аплітоїдних по р. Саваклей

Населений пункт: 
с. Голубиєвичі