ВІДКЛАДИ ФЛЮВІОГЛЯЦІАЛЬНІ

[від лат fluviusводні потоки, glacies – лід] – див. флювіогляціальні відклади.