ВОХРА

Розділ: 
[від гр. ochros – блідий, жовтуватий] – 1. Землисті скупчення мінералів, переважно оксидів та гідрооксидів феруму і мангану. 2. Природні мінеральні фарби різних відтінків жовтого кольору, що являють собою глини, збагачені (до 20% і >) гідратами оксидів феруму і мангану. Важливий мінеральний барвник.
Рис. 1. Землисті скупчення вохри