Вовк Валентин Михайлович

Вовк Валентин Михайлович

Вовк Валентин Михайлович – кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент кафедри географії та геоекології Центральноукраїнського (колишнього Кіровоградського) державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Коротка біографія: Народився 7 жовтня 1956 року у м. Гребінка  на Полтавщині. Закінчив у 1974 р. Гребінківську середню школу №3, а у 1985 р. – геолого-географічний факультет Одеського державного університету імені І.І. Мечникова.
Після закінчення університету впродовж 1985-1996 рр. займався науковою діяльністю в Інституті геофізики і геології АН Молдови, де досліджував геоекологічні проблеми,  а саме - процеси набухання і просідання в масивах гірських порід в умовах антропогенного впливу.
У 1992 році захистив дисертацію на тему «Закономерности формирования инженерно-геологических свойст основных типов глинистых пород Молдовы в святи с их набуханием и усадкой», підготовлену під керівництвом д.г.-м.н. Монюшко О.М. та д.г-м.н., проф. Зіангірова Р.С.
З 1996 року працює в Центральноукраїнському (Кіровоградському) педагогічному університеті, де поєднує викладацьку, наукову та організаційну діяльність. Обіймав посади ст. викладача, доцента, зав. кафедри хімічних і географічних дисциплін (1996-1998), зав. кафедри географії (1998-2002), декана природничо-географічного факультету (2002-2005), декана факультету довузівської та післядипломної освіти (2005-2012).
 

Навчальна діяльність (лекційні курси): геологія, геоекологія, основи наукових досліджень, палеогеографія, геоморфологія, геоінформаційні технології, основи радіоекології, географія мінеральних ресурсів.


Наукові інтереси: екологічна геологія, геоекологія, радіоекологія, геоінформаційні системи.

Наукова діяльність: автор (співавтор) понад 60 наукових і науково-методичних праць, серед яких:

 • Вовк В.М. Пространственная база данных "Лессовая толща Кировоградщины" как основа прогноза просадочных процессов / В.М. Вовк // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. - 2013. - Т.18, Вип.1 (17). - С.155-162. - http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_geo_2013_18_1_18
 • Janey, Bradley A., Plitin, Sergei, Muse-Burke, Janet L., and Valintine M. Vovk. “Masculinity in Post-Soviet Ukraine. An Exploratory Factor Analysis,” Culture, Society and Masculinity (1): 137–154. http://mensstudies.info/OJS/index.php/CSM/article/view/54/10
 • Вовк В.М. Геологічний словник: для студентів вищих навчальних закладів / В.М. Вовк. – Кіровоград: КОД, 2012. - 504 с.
 • Олянский Ю.И., Богдевич О.П., Вовк В.М. Инженерно-геологические особенности лессовых пород Молдовы // Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. – 1994. – №1. – С.65–75.
 • Вовк В.М. Особенности изменения состава глинистых пород при длительном взаимодействии с водой / В.М. Вовк, Ю.И. Олянский // Известия АН Молдовы. Физика и техника. - 1993. — No2 (11). - С. 105—115.
 • Monyushko A.M.; Olyanskiy Yu I.; Bogdevich O. P.; Vovk V. M.; Zilberman I.M., 1991: Engineering geological characteristics of Sarmatian-Meotian swelling clays in northern and central Moldova. Geoekologiya (Moskva) 1991(2): 28-40.
 • Вовк В.М. Циклическая набухаемость неогеновых глин Молавии / В.М. Вовк, О.П. Богдевич // АН МССР. Физика и техника. — 1993. — No3. - С.118—121.
 • Олянский Ю.И. Результаты изучения реологических свойств сармат-меотических глин / Ю.И. Олянский, В.М. Вовк, О.П. Богдевич // Известия АН Молдовы. Физика и техника. — 1992. — No1 (7). - С.100—106.
 • Олянский Ю.И. Карта просадочности лессовых толщ междуречья Прут-Ялпуг / Ю.И. Олянский, О.П. Богдевич, В.М. Вовк, И.А. Вовк // Известия АН Молдовы. Физика и техника, 1992. №1 (7). - С.107-108.
 • Олянский Ю.И. Инженерно-геологическая оценка основных типов набухающих глин северной зоны Молдовы / Ю.И. Олянский, В.М. Вовк, О.П. Богдевич // Известия АН Молдовы. Физика и техника, 1992. №3 (9). С.107-116.
 • Олянский Ю.И. Условия залегания, состав и физико-механические свойства лессовых пород междуречья Прут-Днестр / Ю.И. Олянский, О.П. Богдевич, В.М. Вовк // Известия АН Молдовы. Физика и техника, 1993. №1 (10). С.95-102.
 • Вовк В.М. Радон як головний природний фактор радіоекологічного ризику Центральної України / В.М. Вовк // Регіональні екологічні проблеми: Зб. наук. праць. – Київ: ВГЛ “Обрії”, 2002. - С.117-119.
 • Вовк В.М. Короткий геологічний словник-довідник / В.М. Вовк. - Кіровоград: ПП Сибірцев. – 2003. - 100 с.
 • Вовк В.М. Вплив позитивних температур на набухання грунтів південного заходу Східно-Європейської платформи / В.М. Вовк // Регіональні географічні дослідження: Наукові записки КДПУ. – Кіровоград. - 1999. - С.36-46.
 • Вовк В.М. Дослідження динаміки забруднення водних екосистем річки Інгул (в межах Кіровоградської області) / В.М. Вовк, А.В. Михайлюк // Географія, №2 (54), 2006. - С.13-18.
 • Вовк В.М. Аналіз ризику радонового опромінення в районі уранового родовища / В.М. Вовк // Проблеми фундаментальної і прикладної екології, екологічної геології та раціонального природокористування. - Кр. Ріг: Видавничий дім. – 2009. – С.185-188.
 • Вовк В.М. Геоінформатика. Практикум: навчальний посібник. - 2-е видання, перероблене і доповнене. Навчальний посібник / В.М. Вовк, О.В. Мацібора. - Кіровоград. ПП “Центр оперативної поліграфії Авангард”, 2010. - 88 с.
 • Вовк В.М. Геоінформаційні технології в географії: навчально-методичний посібник / В.М. Вовк, О.В. Мацібора. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. - 76 с.
 • Вовк В.М. Застосування геоінформаційних технологій в геотуризмі (на прикладі геологічних пам'яток Кіровоградської області) / В.М. Вовк, О.В. Мацібора // Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України": Збірник наукових праць. - Кіровоград: КЛАНАУ, 2015. - С.220-227.

Профиль Googl sholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=jz3HOHYAAAAJ

Відгуки і пропозиції щодо словника надсилайте за адресою: geoslov@ukr.net