Виток струмка Дідової Балки

Нітрити Сульфати Ферум Магній pH Твердість Індекс забруднення вод Стан
2016 1.90 помірно забруднена
2015 1.20 помірно забруднена
ГДК
Номер: 
1