БЛАСТЕЗ

[від гр. bliastos – паросток] – процес локального мінералоутворення при метаморфічній перекристалізації гірської породи у твердому стані.