БАНК ДАНИХ

[від італ. banco – лава, стіл, які в давнину встановлювались на площах для торгівлі] – автоматизована інформаційна система централізованого збереження та колективного використання даних. До складу Б.Д. входять одна або декілька баз даних, довідник баз даних, система управління базами даних (СУБД), а також бібліотека запитів та прикладних програм. Б.Д. – невід’ємна складова (або результат) геологічних досліджень і виробничої діяльності.