БАЗА ДАНИХ

Упорядкована сукупність даних, яка створюється з метою зберігання, накопичення та обробки інформації за допомогою комп’ютерної техніки. Для створення Б.Д. та введення в неї даних використовується набір мовних та програмних засобів, які називаються системою управління Б.Д. (СУБД). Є необхідною складовою банку даних того чи іншого об’єкту геологічних досліджень.