АУРИПІГМЕНТ

Розділ: 
[від лат. auripigmentum – золота фарба] – мінерал класу сульфідів. Формула: As2S3. Домішки: Co, Ni, Zn, W, Mg, Cu, Ca, Ti, Ga, Na та ін. Має шарувату кристалічну структуру, яка побудована гофрованими шарами. Форма виділень: радіально-променисті зростки з гребінчастою поверхнею, сфероліти, щільні та землисті маси, нальоти, кірки. Кристали рідкісні. Колір від лимонно-золотисто-жовтого до оранжево-жовтого. Густина 3,5. Твердість 1,5-2,0. Типовий мінерал миш’якових і сурмо-ртутних родовищ. Низькотемпературний, гідротермальний мінерал. Відомий як продукт фумарол і гарячих джерел. Супутні мінерали: антимоніт, реальгар, кальцит, барит, гіпс. В Україні є на Закарпатті. Руда арсену (миш’яку).
Рис. 1. Аурипігмент з реальгаром
Рис.2. Аурипігмент