АУРИПІГМЕНТ

Розділ: 
[від лат. aurum - золото і pigmentum - фарба * англ. orpiment, yellow arsenic; нім. Auripigment; фр. auripigment, orpiment; ісп. oropimente] – мінерал класу сульфідів. Формула: As2S3. Домішки: Co, Ni, Zn, W, Mg, Cu, Ca, Ti, Ga, Na та ін. Має шарувату кристалічну структуру, яка побудована гофрованими шарами. Форма виділень: радіально-променисті зростки з гребінчастою поверхнею, сфероліти, щільні та землисті маси, нальоти, кірки. Кристали рідкісні. Колір від лимонно-золотисто-жовтого до оранжево-жовтого. Густина 3,5. Твердість 1,5-2,0. Типовий мінерал миш’якових і сурмо-ртутних родовищ. Низькотемпературний гідротермальний мінерал. Відомий як продукт фумарол і гарячих джерел. Супутні мінерали: антимоніт, реальгар, кальцит, барит, гіпс. Найбільш відомі родовища А.: Лухумське (Грузія), Джульфінське (Арменія), Карінтія (Австрія), Аллхар (Греція), Меркур (США), Менкюле (Якутія. Росія). В Україні є на Закарпатті. Руда арсену (миш’яку).
Рис. 1. Аурипігмент з реальгаром
Рис. 2. Аурипігмент
Рис. 3. Друза кристалів аурипігменту із Каьардино-Балкарії (Пн. Кавказ, Росія)