АТМОФІЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ

Розділ: 
[від гр. atmos – пара, philia – любов, дружба] – за геохімічною класифікацією В.М. Гольдшмідта (початок XX ст.), група хімічних елементів, які в природі виділяються в газову фазу. До них нележать 8 елементів: H, N та інертні гази - гелій (He), неон (Ne), аргон (Ar), криптон (Kr), ксенон (Xe),  радон (Rn).