АРТЕЗІАНСЬКИЙ БАСЕЙН

[від лат. Artesium – латинської назви провінції Артуа у Франції] – гідрогеологічна структура, територія розповсюдження напірних водоносних горизонтів, які пов’язані із западинами фундаменту (прогинами, синеклізами та ін.). Останні виповнені переважно осадовими шаруватими пористими породами, що вміщують артезіанські води. Розміри А.Б. – від сотень до перших сотень тисяч км2. В Україні виділяють три А.Б.: Дніпровсько-Донецький, Волино-Подільський та Причорноморський.
Рис. 1. Схема артезіанського басейну