АНТРОПОГЕНОВИЙ ПЕРІОД

[від гр. antropos – людина, genesis – походження] – синонім четвертинного періоду.