АНТРОПОГЕНОВА СИСТЕМА

[від гр. antropos – людина, genesis – походження] – синонім четвертинної системи.