АНТИКЛІНАЛЬНА СКЛАДКА

 [від гр. anti – проти, klino – гнути, вигинати] - те саме, що й антикліналь.