АНОРТИТ

Розділ: 
[від гр. anorthos – косий] – мінерал, алюмосилікат кальцію, кінцевий член ізоморфного ряду плагіоклазів (Ca-Na польових шпатів). Формула: Ca[Al2Si2O8]. Форми виділення: масивні агрегати з чітко вираженою спайністю, зернисті маси, зерна неправильної форми, призматичні кристали. Колір від каламутно-білого, сірувато-білого до червонуватого. Блиск перламутровий, скляний. Колір риски білий. Твердість 6. Густина 2,76. Спайність досконала. Є характерним мінералом магматичних інтрузивних і ефузивних порід основного складу. В небагатьох ультраосновних породах та анортозитах є визначальним. Знайдений в деяких метеоритах. Складова частина промислових шлаків.
Рис. 1. Кристал анортиту